Her jobbes det med demontering og sikring av Picasso-kunsten i Y-blokka. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

...og her er planen for siste etappe for Picasso-kolossene

Det avsluttende arbeidet med å ta ned de to betongelementene med Picasso-kunst fullføres i løpet av denne uken.

Kunstverkene vil midlertidig bli lagret foran Høyblokken og Lindealleen, opplyser Statsbygg.

Både «Måken» og «Fiskerne» vil bli integrert i den nye A-blokken som etter planen skal stå ferdig i 2025. Plasseringen i A-blokken er besluttet av regjeringen etter anbefaling fra KORO i samråd med Picasso-administrasjonen. Arbeidet med rivingen av Y-blokken fortsetter etter at kunsten er sikret, og er planlagt ferdig i løpet av 2020.

Tidsplan

Byggegjerdet ble flyttet mandag 27. juli ut til Akersgata. En periode vil det ikke være tilgang til det midlertidige minnestedet for 22. juli.

Utflytting og transport av Måken

Arbeidet med å skyve løs Måken fra Y-blokken startet mandag formiddag, og transport til lagringssted vil skje tirsdag 28. juli på formiddagen.

Nedjekking og transport av Fiskerne

Også nedjekkingen av Fiskerne kom igang på mandag og vil pågå både tiresdag 28. juli og onsdag 29. juli. Transport til lagringssted vil skje torsdag 30. juli.

Det er bygget opp store stålkonstruksjoner rundt begge verkene, slik at flyttingen kan foregå på en sikker måte. Ved hjelp av jekketårn skal betongelementene tas ned, før de deretter flyttes på en gigantisk motorisert transporttralle.

- Det er en langsom operasjon. Arbeidet vil foregå over flere dager, og selve transporten foregår med en hastighet under 1 km/t, sier kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbygg.