Ødeleggelser for nærmere 300 millioner kroner etter Ingunn

Så langt er det anslått rundt 4000 skader og erstatninger på opptil 300 millioner kroner på hus, bygninger og innbo i forbindelse med ekstremværet Ingunn.

Det viser oppdaterte tall fra Norsk Naturskadepool.

Tallene er foreløpige og kan bli endret. Skader på blant annet biler og båter kommer i tillegg.

Alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge, er medlem av naturskadepoolen.