Det nye OBOS-området på Vollebekk i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel
Det nye OBOS-området på Vollebekk i Oslo. Foto: Ilja C. Hendel

OBOS-prisene ned 1,2 prosent i Oslo

Prisene for brukte OBOS-boliger falt med 1,2 prosent fra april til mai i Oslo, og med 0,7 prosent på landsbasis.

– OBOS-prisene falt i mai etter å ha steget fire måneder på rad. Det normale er at OBOS-prisene stiger denne måneden. Vi må tilbake til 2017 sist det var prisfall i mai. Det er for tidlig å si om dette varsler et skifte i boligmarkedet, men vi har ventet på at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS, i en pressemelding.

OBOS melder følgende:

  • I snitt har prisene i Oslo steget med 1,2 prosent i mai de ti siste årene.
  • De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,9 prosent.
  • På landsbasis har prisene falt med 1,9 prosent de tolv siste månedene.
  • Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 78 664 kroner i Oslo i mai, og 67 956 kroner på landsbasis.

God aktivitet

Det ble omsatt omtrent like mange OBOS-boliger i Oslo i mai i år som i mai 2022, men seks prosent færre enn snittet for denne måneden de siste fem årene.

Monsvold mener tallene for bruk av forkjøpsretten og omsetningstiden tyder på at markedet fungerer bra, selv om det har roet seg noe. Andelen som brukte forkjøpsretten i mai i år var på 28,6 prosent, ned fra 32,7 prosent i april.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, sier prisnedgangen i mai var større enn ventet.

– Vi har ventet prisnedgang siden januar, men dette var mer enn vi hadde trodd på forhånd. Vi opplever markedet som velfungerende, men det er prissensitivt. Besøket på visningene varierer også veldig, fra ingen til fullt hus. Vårslippet av leiligheter har latt vente på seg selv om det er indikasjoner på at det er et høyere volum på gang, sier Skjølberg i meldingen.

Lav bygging gir prispress

Monsvold tror prisveksten vil dempes utover året.

– Sannsynligheten for at styringsrenten stiger til nærmere fire prosent innen september har økt. Dette vil i så fall bidra til noe prisnedgang i høst. Vi anslo på slutten av fjoråret et prisfall på rundt to prosent i hele landet og tre prosent i Oslo for hele 2023. Selv om det nå er utsikter til en noe høyere rentetopp og flere usolgte boliger, kan dette være for pessimistisk etter den sterke prisutviklingen hittil i år. Trolig ligger det heller an til flat prisutvikling eller svak prisoppgang når vi måler fra desember 2022 til desember 2023.

Monsvold peker også på lav boligbygging, høy lønnsvekst, stor grad av jobbtrygghet og økt folketilvekst som en motvekt til rentehevingene.

– Den lave boligbyggingen vil bidra til å trekke opp prisene, ikke minst når renten settes ned igjen. Det er svært uheldig for de som ønsker å komme inn på boligmarkedet at boligbyggingen avtar så kraftig. Det har de siste fire månedene bare vært 143 salgsstarter i Oslo (Econ Nye Boliger), det normale er nærmere 800. Årsaken er rekordlavt antall regulerte boliger, labert nyboligsalg, høye byggekostnader og dyrere byggelån. Dette kan føre til boligtørke i hovedstaden om ett til to år, sier Monsvold.