7Analytics bruker avansert modellering og kunstig intelligens (AI) til å beregne overvann og flomrisiko i urbane områder. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB
7Analytics bruker avansert modellering og kunstig intelligens (AI) til å beregne overvann og flomrisiko i urbane områder. Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB

OBOS og AF kjøper seg inn i norsk oppstartsselskap

Det norske selskapet 7Analytics henter 25 millioner kroner for AI-basert modellering av flomrisiko. Nå er OBOS og AF blant investorene som går inn på eiersiden gjennom sitt felles selskap, Construct Venture.

7Analytics bygger en dataplattform som ved hjelp av avansert modellering og kunstig intelligens (AI) beregner overvann og flomrisiko i urbane områder. Det skal gjøre det mulig å sette inn risikoreduserende tiltak for å hindre skader på bygninger og samfunnskritisk infrastruktur.

– Selskapet kunngjør i dag at det har mottatt 25 millioner kroner i en seed-runde ledet av Momentum. Construct Venture (OBOS og AF Gruppen) og OBOS Oppstart, samt flere eksisterende aksjonærer, deltok også i runden, opplyser Construct Venture i en pressemelding.

Selskapet 7Analytics ble startet i 2020.

– Hvis du ser på naturfarer i et globalt perspektiv, har flom den største økonomiske innvirkningen på samfunnet, sier medgründer i 7Analytics, Jonas Aas Torland, i meldingen

– Klimaendringer og urbanisering stiller stadig nye krav til oss, og vi må hele tiden håndtere et mer komplekst risikobilde. 7Analytics utvikler et digitalt analyseverktøy som kan forutsi risiko og dermed forhindre ødeleggelser på bygg knyttet til vær og klima. Vi har stor tro på 7Analytics og har allerede tatt i bruk verktøyet deres i flere av våre byggeprosjekter, sier Birgitte Molstad, miljødirektør i OBOS.

Flomkuben som er selskapets første produkt, brukes allerede av kunder som blant annet Bergen kommune og Bane Nor.

– Teamet i 7Analytics har vist lovende kommersiell fremgang, og har fanget oppmerksomheten til store kunder og partnere som Skanska, Multiconsult, StormGeo, Fremtind og flere store kommuner. Vi har fulgt selskapet en stund, og mener at tiden nå er inne for å skalere opp teamet og akselerere kommersialiseringen. Vi ser frem til å følge dette selskapet fremover, i en tid der klimatilpasning dessverre bare blir viktigere og viktigere, sier Svein Ove Langeland, investeringsdirektør i Momentum i meldingen.