Fra OBOS sin utbygging på Fornebu. Foto: OBOS
Fra OBOS sin utbygging på Fornebu. Foto: OBOS

OBOS: Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1.183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.

– 2024 har vist seg å være bedre enn fjoråret, og litt sterkere enn vi håpet. Utsikter til at rentetoppen er nådd, stabil arbeidsledighet, relativt gode lønnsoppgjør og et underliggende boligbehov i de store byene, bidrar til at salget har tatt seg opp, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Tror behovet vil være der

Det ble i årets første seks måneder satt i gang bygging 699 boliger og OBOS har nå 4.091 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 56 prosent, ned fra 65 prosent på samme tid i fjor.

– Den lavere salgsgraden på boligene vi har under bygging reflekterer det avventendene markedet vi har hatt det siste halvannet året. Det viser imidlertid også at vi er vårt ansvar bevisst og opprettholder en relativt høy boligproduksjon med lavere grad av forhåndssalg enn før. Vi tror det vil være behov og etterspørsel etter disse boligene når de står ferdige. Det er definitivt en fare for at det vil bli ferdigstilt for få boliger i 2025 og 2026, derfor byggestarter vi flere prosjekter på lavere forhåndssalg enn det vi tradisjonelt har gjort, sier Siraj i meldingen.

OBOS Sverige, som også selger til andre profesjonelle utbygger, har i perioden fått inn ordrer på 322 boliger, hvorav 279 allerede er byggestartet.

1.500 boliger solgt med Deleie og Bostart

I løpet av første halvår er det solgt 197 boliger med boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart. I Stor Oslo utgjør salget av boliger med disse modellene nesten 50 prosent av det totale salget.

Det er nå solgt totalt 1 518 boliger med Deleie eller Bostart siden OBOS startet å tilby disse modellene.

- Det gleder meg at Deleie og Bostart, som gjør inngangen til boligmarkedet enklere, er etterspurt. Det viser at de dekker et behov og hjelper folk inn på markedet. Samtidig er det med en god porsjon skuffelse vi ser at regjerningen ikke får fortgang rundt lovforslaget som vil øke andelen Deleie-boliger i nye borettslag. I en tid hvor boligbyggingen har delvis stoppet opp ville en slik lovendring gitt flere sårt tiltrengte boliger, sier Siraj.