Nytt sårbarhetsutvalg?

I juli 2000 overleverte Kåre Willoch Sårbarhetsutvalgets rapport til daværende justisminister Hanne Harlem. I likhet med stortingsrepresentant Knut Arild Hareide fra KrF mener vi at tiden er inne til at det opprettes et nytt Sårbarhetsutvalg. Den siste tids hendelser med to alvorlige mobiltelefon-nedfall i tillegg til storflommen på Østlandet, viser at Norge fortsatt er et sårbart samfunn.

 

Vi har kanskje aldri tidligere vært så sårbare. Vi er totalt avhengig av avansert datateknologi, men når den svikter så står vi der. Vi er i tillegg avhengig av at infrastrukturen er intakt.

Det var en god rapport som kom fra Kåre Willoch og hans utvalg. Problemet er at politikerne etter kort tid satte rapporten i en hylle – og siden har den støvet ned der. Nå er det på tide å ajourføre innholdet i Sårbarhetsrapporten. Men skal dette ha en hensikt må det komme forpliktende vedtak om statlige penger for å gjennomføre de tiltakene som foreslås.

Sammenholder man Willochs konklusjoner fra 2000 med innholdet i RIF-rapporten ”State of the Nation”, vil man på kort tid kunne lage seg en god analyse av dagens problemer. Vi er ikke opptatt av at det skal lages nye utredninger det tar år å lage. Problemene kjenner vi. Det er bare å sette ting i system – og så må politikerne prioritere.

Vårt forslag er at man bevilger langt mer penger til infrastruktur. Det å lage stadig nye velferdsgoder er vel og bra, men det må ikke skje på bekostning av at det som tross alt er samfunnets viktigste oppgave – og det er å opprettholde gode og trygge ”kjøyrevegar” slik at samfunnsmaskineriet holdes i gang og at folk kan føle seg trygge.

Ellers var det nok mange som merket seg NRKs reportasjer om at mange kommuner - og også Statens vegvesen og Jernbaneverket - har bygget i strid med NVEs regelverk om at man ikke skal anlegge bygg og konstruksjoner i områder som kan bli rammet av 100 og 200 årsflommen. Dersom forsikringsselskapene gjør alvor av at de vil søke regress for skader på bygg og boliger som er bygget i "farlig" område, blir det nok mange kommuner som vil gå konkurs. Det store spørsmålet er om NVEs regler kun er blitt sett på som en papirbestemmelse. Det synes å være slik.