– Vi ser et stort potensial for larvikitt som landskapsstein både i Norge og i resten av verden, sier Monica Sander i Beer Sten og Thor Anders Lundh Håkestad i Lundhs.  Foto: Mette Randem

Nytt samarbeid skal løfte bruk av norsk naturstein

Steinbransjen får nå et nytt tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom fredrikstadbedriften Beer Sten og Lundh AS i Larvik, som skal bidra til økt bruk av norsk naturstein og bedre utnyttelse av råvaren.

Overskuddsmaterialer fra Nord-Europas største blokkprodusent, Lundhs i Larvik, skal bli til landskapsstein i samarbeid med Norges eldste leverandør av naturstein, Beer Sten i Fredrikstad. Steinblokker fra fem ulike brudd skal håndplukkes til prosjekter for gater, torg og byrom, ifølge en pressemelding. 

Satser i Europa og verden
Larvikitt er etterspurt over hele verden og salget av den norske nasjonalbergarten går i dag i hovedsak til  premiumproduksjon  i utlandet. Kun åtte prosent av det totale steinuttaket i Larvik går imidlertid gjennom dette nåløyet. Ifølge pressemeldingen finnes det store mengder larvikitt med potensial for å bli vakker landskapstein av god kvalitet til prosjektmarkedet for utemiljø. 

– Vi ser et stort potensial for larvikitt som landskapsstein både i Norge og i resten av verden. Tilbakemeldingene så langt er meget positive, og jeg håper at vi vil se mange uteromsprosjekter  i larvikitt både i Norge og andre land fremover, sier daglig leder Thor-Anders Lundh  Håkestad i Lundhs AS. 

Bærekraft i fokus 
Larvikbedriften jobber kontinuerlig med å finne flere bruksområder for overskuddsmasser i sine steinbrudd. I dag brukes massene til blant annet bygging av veier, kystsikring, murblokker og pukk. Også støv fra saging kan brukes for å foredle jord.

– Det er fortsatt et stykke til vi har nådd ambisjonen om 100 prosent utnyttelse av ressursen i alle brudd. På bakgrunn av dette ligger det et stort potensial for landskapsstein fra Beer & Lundhs, og vi gleder oss til et samarbeid for å realisere dette, sier Lundh Håkestad .

Begge selskapene, som er familiebedrifter, har høye ambisjoner for kvalitet, miljødokumentasjon og rådgiving for bærekraftige løsninger gjennom dette samarbeidet.

– Det er vårt ansvar å gjøre det vi kan for å bidra med konkrete tiltak for en bærekraftig utvikling i Norge og verden. Forbruket må ned, og ressurser må utnyttes bedre. Vi skal være et trygt valg og gi råd om gjenbruk, samt redusert og smartere produksjon i bedre kvalitet, sier daglig leder Monica Sander i Beer Sten.

Samarbeid og produksjon
Lundhs vil være ansvarlig for at råvaren er tilgjengelig i riktig kvalitet og format, mens Beer Sten vil være ansvarlig for rådgiving og salg til det norske og utenlandske markedet for stein til utomhus. Produksjonen vil foregå der det er mest hensiktsmessig. Prosjektenes størrelse, kompleksitet og prinsipper for bærekraft avgjør hvor man produserer. Beer Sten har allerede god dialog med flere norske produsenter i forhold til produksjon i Norge. 

– At Lundhs sine råvarer nå er tilgjengelig og kvalitetssikret også for prosjektmarkedet for utomhus er veldig spennende. Vi jobber i hovedsak med skreddersøm, der hvert prosjekt skal få en optimal løsning i forhold til geologisk, estetisk og produksjonsmessig kvalitet. Vi ser at landskapsstein fra Beer & Lundhs vil kunne fylle et tomrom i markedet og gi langt større valgmuligheter for kundene, sier Monica Sander. 

Landskapsstein fra norsk natur til norske uterom
Gjennom samarbeidet skal man synliggjøre det mangfold av bruksområder larvikitten har i små og store prosjekter ovenfor landskapsarkitekter, byggherrer og anleggsgartnere. Det produseres i Larvik i dag ulike produkter i larvikitt, men etterspørselen øker.  

– Larvikitt er Norges nasjonalbergart, og den burde i mange sammenhenger være et naturlig valg for norske landskapsarkitekter og byggherrer. Vårt samarbeid med Beer Sten gjør at vi nå kan tilby en unik pakke med vakker norsk stein, samt rådgiving og oppfølging i det norske markedet, sier salgsdirektør i Lundhs, Jørn Østby.