Nytt foretak for skoleutbygging

Oslo kommune har omorganisert skoleetaten og skilt ut den tidligere Plan- og utbyggingsavdelingen som er gjort til eget kommunalt foretak under navnet Undervisningsbygg Oslo KF.

Formålet til det nye Undervisningsbygg er å ivareta eier- og forvaltningsansvaret for Oslo kommunes undervisningseiendommer. Foretakets hovedoppgave vil være utbygging, rehabilitering, forvaltning, drift og ytre vedlikehold av eiendomsmassen. Etter omorganisering har Undervisningsbygg ansvaret for utbygging av Oslo skolen om lag 1 milliard kroner årlig samt å forvalte 1,2 milliarder kvadratmeter fordelt på 170 skoler og 750 bygninger. Alle avtaler inngått av Skoleetaten ved Plan- og utbyggingsavdelingen videreføres av Undervisningsbygg. Inger Lise Birkeland er engasjert som daglig leder til permanent leder ansettes ventelig til sommeren. Undervisningsbygg startet jakten på ny daglig leder i februar gjennom rekrutteringsfirmaet ISCO Group Undervisningsbygg har fått et tungt styre med bred kompetanse og erfaring fra blant annet omstilling av offentlig sektor, forvaltning av eiendommer og prosjektledelse samt fra entreprenørbransjen. Styreleder er Olaf Stene med Signe Horn som nestleder. Med seg i styret har de bransjetungvekterne Halvor Stormoen og Eilif Holte. Fra de ansatte møter Ingrid Bergum og Mona Rasmussen.