F.v. Enzo Blonk (Cobuilder), Charline Van Cracynest (GS1 France), Julien Duval (Soprema), András Kovács (Velux), Aurélie Escobar (GS1 France), Rolland Melet (360 Smart Connect), Birthe Kjeldsen (Velux), Lars Fredenlund (Cobuilder), Diana de Bernardy (GS1 France), Bjørn Johannes Kummeneje (DFØ), Georgi Stoyanov (Cobuilder), Andre Hoddevik (DFØ) og Jørgen Merkesdal (Cobuilder). Foto: Cobuilder

F.v. Enzo Blonk (Cobuilder), Charline Van Cracynest (GS1 France), Julien Duval (Soprema), András Kovács (Velux), Aurélie Escobar (GS1 France), Rolland Melet (360 Smart Connect), Birthe Kjeldsen (Velux), Lars Fredenlund (Cobuilder), Diana de Bernardy (GS1 France), Bjørn Johannes Kummeneje (DFØ), Georgi Stoyanov (Cobuilder), Andre Hoddevik (DFØ) og Jørgen Merkesdal (Cobuilder). Foto: Cobuilder

Nytt EU-prosjekt til Cobuilder

Den norske programvareleverandøren Cobuilder skal lede et pilotprosjekt finansiert av EU-kommisjonen som skal vise praktisk anvendelse av digitale produktpass (DPP) i byggenæringen.

– Prosjektet er en del av CIRPASS-2-initiativet som vil vise frem fungerende digitale produktpass (DPP) gjennom 13 sirkulære pilotprosjekter i ulike sektorer, inkludert tekstiler, elektronikk, dekk og bygg og anlegg, fremkommer det i en pressemelding. Dette er det andre EU-finansierte prosjektet som Cobuilder er involvert i. De jobber allerede med en mulighetsstudie om en EU-database som en del av den kommende reviderte byggevareforordningen (CPR).

Pilotprosjektet for byggenæringen fokuserer på å forbedre informasjonsutveksling og samarbeid gjennom hele produktets livssyklus ved å bruke digitale produktpass og interoperable åpne standarder. Cobuilder skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med flere partnere i et europeisk konsortium.

– Vi er stolte av å kunne delta i dette innovative initiativet fra EU-kommisjonen og bidra med vår ekspertise innen datastyring. Ved å bruke digitale produktpass tar vi sikte på å skape åpenhet, bedre informasjonsutveksling og et grunnlag for økt sirkularitet. Under prosjektet vil vi samarbeide med flere andre bransjeaktører, og vi er overbevist at samarbeid mellom alle interessenter i byggenæringen er nøkkelen for å kunne oppfylle EUs grønne giv, sier Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør i Cobuilder i meldingen.

Prosjektet setter fokus på bransjens digitalisering og bærekraft i tråd med den reviderte byggevareforordningen (CPR) og økodesignforordningen (ESPR).

Pilotprosjektet ble lansert med et oppstartsmøte i Paris hvor flere av partnerne i pilotprosjektet deltok.