Ny Visveg

Ruteplanleggeren Visveg fra Statens vegvesen er kommet i en forbedret utgave. På Visveg kan du blant annet planlegge din egen reiserute, finne fergetider, bomstasjoner, nasjonale turistveger og innfartsparkeringer.

De siste forbedringene av Visveg omfatter også informasjon om bomstasjoner, innfartsparkeringer, nasjonale turistveger og fergeforbindelser, skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside. Fergenes rutetider kan en få ved å finne den aktuelle fergestrekningen på kartet, velge fergesymbolet blant symbolene på høyre side av kartrammen og klikke på symbolet på fergestrekningene. Det klikkbare symbolet befinner seg på fergstreningene mellom de aktuelle anløpsstedene. De fleste fergestrekningene er med på Visveg. Visveg egner seg også til å planlegge den korteste eller raskeste vegstrekningen mellom to steder, finne reiseavstander med beregnet reisetid, eller søke fram adresser i Norge på kartet. Alle riks- og fylkesveger samt private veger ned til 25 meters lengde er med i Visveg.