Ny skole og flerbrukshall til 100 millioner kroner i Overhalla

Overhalla kommune lengst nord i Trøndelag fylke skal investere 100 millioner kroner de neste årene i ny skole og flerbrukshall på tettstedet Skage som ligger midt mellom Ranemsletta som er kommunesenter i Overhalla og Namsos.

Prosjektet omfatter nybygg for første til og med fjerde klassetrinn, og total rehabilitering av den øvrige byggmassen som er fra 1997, heter det i innstillingen fra rådmannen, og gjengitt i lokalavisen, Namdalsavisa.

Det skal også bygges en ny flerbrukshall på 16x24 meter i tilknytning til skolen.

Det er bare tre år siden Overhalla kommune bygget en helt ny skole for grunnskole- og ungdomstrinnet, Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS) som ligger i umiddelbar nærhet av kommunesentret.