Foto: Arkitema/COWI - Ragnhild Heggem Fagerheim
Foto: Arkitema/COWI - Ragnhild Heggem Fagerheim

Ny legevakt i Tromsø klar for neste fase

Legevakten i Tromsø er ikke egnet for dagens behov, og Tromsø kommune skal bygge en ny legevakt, og prosjektet er nylig gått over til skisseprosjektfasen, hvor man har valgt arkitektene fra Arkitema for å realisere prosjektet.

– Kommunens legevakt holder til i lokaler fra 1994, og betjener i dag en befolkningsgruppe på cirka 90.000 innbyggere og besøkende, i tillegg til interkommunale legevaktstjenester og legevaktsentral for cirka 120.000 innbyggere, noe som legger et stort press på kapasiteten. Derfor er det besluttet å flytte legevakten til byens universitetssykehus UNN, noe som vil gi en bærekraftig helse- og velferdstjeneste for alle i Tromsø kommune og sikre forsvarlige og koordinerte tjenester, heter det i en pressemelding.

For kort tid siden ble det besluttet at det blir arkitektfirmaet Arkitema som skal skissere de nye lokalene til legevakten i Tromsø.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått tildelt denne oppgaven, som vi ser frem til å ta fatt på. Vi ser frem til å komme i gang og til å bruke våre erfaringer fra UNN Narvik og andre helseprosjekter for å gi Tromsøs innbyggere de beste mulighetene for behandling i fremtiden. Samtidig har Tromsø kommune virkelig interessante miljøambisjoner som for oss bidrar til å gjøre hele prosjektet enda mer attraktivt, fordi vi ønsker å arbeide for en mer bærekraftig fremtid, sier partner og forretningsområdesjef i Arkitema, Nora Bille, i meldingen.

Med et arealbehov på cirka 5.800 kvadratmeter, inkludert parkeringsanlegg, blir det en vesentlig utvidelse sammenlignet med dagens 500 kvadratmeter. Samtidig blir legevakten integrert med sykehuset,

Tromsø Kommune estimerer å ha fullført forprosjektet i løpet av 2024.