Energiminister Terje Aasland (Ap) dro til Bærum for å kunngjøre nyhetene om den nye kabelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB
Energiminister Terje Aasland (Ap) dro til Bærum for å kunngjøre nyhetene om den nye kabelen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ny kraftledning mellom Oslo og Bærum legges i kabel – skroter «monstermaster»

Den nye kraftledningen mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo skal legges som kabel i bakken, har regjeringen bestemt. Dermed blir det ikke «monstermaster».

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt utbyggingen av kraftnettet mellom Bærum og Oslo, både fordi det berører svært mange mennesker, og fordi det er en prinsipielt viktig sak, sier energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

De såkalte monstermastene som var alternativet, var planlagt å bli 38 meter høye. Motstanden mot slike master har vært stor.

– Etter en grundig gjennomgang av saken har jeg kommet til at ledningen bør bygges som et kabelanlegg i bakken. Det vil bidra til å redusere ulempene for svært mange mennesker og frigjøre knappe arealer med stor verdi, sier Aasland.

Dagens kraftledning er fra 1952 og går i lufta på den 12 kilometer lange strekningen. Den har for dårlig kapasitet for det økende strømforbruket i Oslo og Bærum.

Dyrere å grave ned

I 2021 fikk Statnett konsesjon til å bygge den nye ledningen i lufta. Både kommunestyret i Bærum og bystyret i Oslo reagerte negativt. Det samme gjorde aksjonsgruppen «Nei til monstermaster i tettbygde strøk».

Prisforskjellen mellom de to løsningene er stor. Ny luftledning er estimert å koste mellom 800 millioner og 1,2 milliarder kroner, mens nedgravd kabel anslås å koste mellom 2,7 og 3,85 milliarder, ifølge Statnett.

Energidepartementet mener likevel at kabel i bakken er en bedre løsning når alle hensyn er tatt i betraktning.

Verdifulle eiendommer

Områdene under luftkablene ville ha blitt ubeboelige, og en rapport fra Oslo Economics, bestilt av Energidepartemantet, viste at dette har en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) har argumentert med at den dyrere løsningen må betales av alle landets strømkunder.

Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) takker for engasjementet i saken.

– Jeg vil takke alle som har engasjert seg, fra vel til beboere og ikke minst aksjonsgruppen Nei til monstermaster i tettbygde strøk, som har jobber meget konstruktivt med denne saken, sier Krog til Budstikka.