Ny hangar for redningshelikoptre i Bodø

Regjeringen foreslår å bygge ny hangar for redningshelikoptertjenesten ved Bodø Hovedflystasjon. Prosjektet har en kostnadsramme på 108 millioner kroner og er planlagt sluttført innen utgangen av 2008.

Som forsvarsminister har jeg hele tiden vært opptatt av å få på plass en fullverdig langsiktig løsning på redningstjenestens hangarbehov i Bodø så raskt som mulig. Jeg er derfor glad for at regjeringen nå har avgjort at 330-skvadronen i Bodø får en helt ny hangar, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Redningshelikoptrene ved 330-skvadronen i Bodø holder til i en hangar som ble bygget i 1956, og som det ikke har vært gjennomført større utbedringer på siden den gang. Hangaren er nå i svært dårlig forfatning. Arbeidstilsynet har gjennom tilsynsbesøk i 2003 og 2006 påpekt en rekke forhold ved hangaren som må utbedres.