Ny godkjennelsesordning for stålbyggere

Norsk Stålforbund innførte i februar ny godkjennelsesordning for stålentreprenører.

Hensikten med ordningen er å sikre at stålentreprenører har en definert minimum kompetanse, kapasitet og økonomi og at bedriften kjenner og følger relevante deler av NS 3464 Utførelse av stålkonstruksjoner, inkludert kravene i refererte standarder. Det er nå anledning for stålbyggere å søke om å bli Godkjent for utførelse. En oppnevnt person vil vurdere mot kriteriene samt avlegge søkeren et besøk. Ved positiv vurdering vil søkeren bli godkjent av Norsk Stålforbund som vil utstede et godkjennelses-sertifikat. Godkjenningen må fornyes etter tre år. I en byggeprosess med sentralgodkjennelse hvor ansvar og krav kun er basert på egenkontroll, vil godkjenning av en stålbygger være en ekstra sikkerhet for at formelle og tekniske krav blir oppfylt. Godkjenningen vil være et effektivt hjelpemiddel for byggherre, hovedentreprenør og forsikringsselskap ved vurdering av foretak. Dessuten vil ordningen bidra til konkurransefortrinn for de seriøse foretakene, heter det i en pressemelding fra Norsk Stålforbund.