Landskapsarkitekt Cecilie Schjøtt-Høiholt i Statens vegvesen ved grøntområde på Trollerudmoen. Foto: Kjell Wold

Ny E134 fargelegges med nesten 10.000 planter

Når ny E134 Damåsen-Saggrenda åpner om snaue halvannet år, skal mer enn 9500 planter sørge for at vegen blir mer enn kilometervis med betong, stein og asfalt.

Det skal vel 2500 trær, 4500 busker og 2400 stauder sørge for. Rundt 2500 trær fordeler seg nesten likt på bartrær (1238) og løvtrær (1331).

Rundkjøringen på Darbu blir beplantet med krokus. Det er landskapsarkitekt Cecilie Schjøtt-Høiholt i Statens vegvesen spent på hvordan vil klare seg.

Det begynner å bli grønt ved fv. 72 på Darbu som åpnet i fjor høst. Foto: Kjell Wold

To delåpninger
Resten av staudene fordeler seg på en lekplass i Landstadsgate og langs et bekkeløp som legges om på Tislegård.

To av delprosjektene som allerede er åpnet og tatt i bruk har fått sin del av plantene. Trollerudmoen som åpnet sommeren 2016 og fv. 72 Darbu som åpnet i fjor høst.

–Nær 10.000 planter kan kanskje høres mye ut, men det er ikke så mye når vi vet hvor store områder disse plantene fordeler seg på, sier landskapsarkitekten på E134 Damåsen-Saggrenda

Omfattende støytiltak

Andre miljøtiltak som er satt i verk allerede er støydemping på om lag 125 boliger. Denne sommeren og høsten skal det også settes opp flere kilometer med støyskjermer og støyvoller langs veganlegget.

Ved Tislegård skal det også bygges en helt ny lekeplass på vestsiden av vegen nær skolen. Den skal også få sin andel av grønne vekster.

Hardføre stauder

I tillegg til dette skal det også legges ut over 2500 kvadratmeter med sedumdekke. Det er matter med hardføre og lettstelte planter av ulike bergknapparter.

Sedum er nøysomme stauder/planter med lav vekst. De er sukkulente, det vil si at de har egen evne til å lagre vann og derfor tåler lange tørkeperioder. Disse plantemattene blir hovedsakelig lagt i rundkjøringer og på taket av tekniske bygg og bomboder.

Ved Landstadsgate anlegges lekeplass, med grønne innslag. Foto: Kjell Wold