<p>I Vindafjord i Rogaland har arkitekt Arne Tveit bygget et hus hvor både vegger og tak i all hovedsak består av naturstein. Steinen er såkalt rydningsstein, mens hellene på taket er dråpeformet skifer.</p> Foto: Foto: Tor Inge VormedalVindhellavegen i Lærdal er et imponerende stykke norsk veihistorie, hvor første del ble bygget i 1792 som en del av den gamle Kongeveien mellom Vestlandet og Østlandet. I dag ligger den som et vakkert veiminne som viser hvordan man for 200 år siden kunne lage veier ved hjelp av tørrmuring. Foto: Foto: Tor Inge VormedalLangs norske veier brukes ofte naturstein. Her har utbygger valgt en type stein som passer til fjellet i bakgrunnen. Bildet viser innløpet til Løeheitunnelen utenfor Kristiansand. Foto: Foto: Tor Inge VormedalRundt tunnelmunningen ved Vågsbygdanlegget i utkanten av Kristiansand sentrum er det anlagt flotte natursteinmurer. Foto: Foto: Tor Inge VormedalBlomster på steingard. Foto: Foto: Tor Inge VormedalGRORUDPARKEN: Den gamle Kalbakken bru fra 1790 er restaurert, samtidig som det er bygget nye bruer over Alnaelva. Foto: Foto: Tor Inge VormedalNedre Kvamme bru i Lærdal er en steinhvelvsbru som var en del av den gamle Kongeveien mellom Vestlandet og Østlandet. Brua ble bygget i 1863. Foto: Foto: Tor Inge VormedalDenne natursteinmuren i nærheten av Odda er bygget som en rassikringsmur. Foto: Foto: Tor Inge VormedalStrandveiparken: På taket av Strindheimtunnelen i Trondheim er det anlagt en park hvor det er brukt mye naturstein. Foto: Foto: Tor Inge VormedalFasaden til Universitetsbiblioteket i Oslo er kledd med larvikitt. Foto: Foto: Tor Inge VormedalPå Tjuvholmen i Oslo er det utstrakt bruk av naturstein. Langs kaikanten er det brukt lys granitt. I bakgrunnen Astrup Fearnley-museet. Foto: Foto: Tor Inge VormedalLangs kaikanten på Tjuvholmen finner man disse skulpturelle stolene i kinesisk granitt. Foto: Foto: Tor Inge VormedalPå Ensjø t-banestasjon i Oslo er det brukt ottaskifer både til gulv og vegger. Foto: Foto: Tor Inge Vormedal

Ny bok for steinglade

Siden tidenes morgen har stein vært brukt som byggemateriale. Alle som er glade i naturstein kan nå se frem til en rykende fersk bok om temaet.

Boken Naturstein - til glede, nytte og inspirasjon er på 238 sider og er skrevet av Tor Inge Vormedal.

Ifølge en pressemelding fra Vormedal Forlag, som gir ut boken "Naturstein - til glede, nytte og inspirasjon", har naturstein som byggemateriale fått en renessanse de senere årene. Der hvor betongen tidligere var enerådende, ser man i dag at naturstein brukes i alt fra veibygging og parkanlegg, til gjerder og husvegger.

Naturstein er et miljøvennlig og vedlikeholdsvennlig materiale, som i tillegg er pent å se på. Brukt på riktig måte er naturstein godt for øyet og godt for miljøet.

I boken gir dyktige fagfolk gode tips på hvordan man setter opp natursteinsmurer, tørrsteinsmurer, forblending av store vegger, kløving av stein m.m. Gjennom tekst og bilder kan leseren følge arbeidsprosessene steg for steg.

Boken er rikt illustrert og viser flotte eksempler på naturstein i alt fra kontorbygg, hus og hytter til parker og allmenninger.

Foto: Tor Inge Vormedal