NVE: Vannføring på gult nivå i Trøndelag og Nord-Norge

Målinger viser at det er vannføring på gult nivå i flere elver i Trøndelag og Nord-Norge, men værutviklingen de neste dagene er gunstig for å unngå skadeflom.

– For de nærmeste dagene ser værutviklingen fortsatt gunstig ut for å unngå stor skadeflom, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Snøsmeltingen har kommet i gang i moderat tempo mange steder, og det har vært lite nedbør og kaldt om natta, selv om det er ordentlig varmt om dagen i fjellet i helgen.

Flere målestasjoner viser at det nå er flomvannføring på gult nivå både i indre Trøndelag, i Nordland, i Troms og i Øst-Finnmark.

Oransje nivå i Trøndelag

Mandag kveld ventes det at vannføringen i enkelte elver i indre strøk av Trøndelag kan nå oransje nivå. I resten av fylket, samt Nord-Norge og nord i Østerdalen er det ventet fortsatt stor vannføring denne uka.

I Sør-Norge er det med nåværende prognoser ventet vannføringer i underkant av gult nivå i de fleste elvene i Sør-Norge de nærmeste dagene.

Dette kan imidlertid endre seg raskt dersom det kommer høyere temperaturer eller mer nedbør enn hva prognosene nå indikerer, ifølge NVE.

Økt fare for sørpeskred

Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter.

– Med høye temperaturer og økt snøsmelting øker faren for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter sier vakthavende jordskredvakt Graziella Devoli i NVE.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, oppfordrer hun.