Strømprisene kommer til å være høye fram mot 2030, tror NVE. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Strømprisene kommer til å være høye fram mot 2030, tror NVE. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NVE tror strømprisene holder seg høye de neste årene

Strømprisene kommer til å være høyere i 2030 enn vi var vant til før 2021, tror Norges vassdrags- og energidirektorat.

Fra 2030 til 2040 får vi inn mer fornybar kraftproduksjon både i Norge og landene rundt, og NVE venter at strømprisen da kommer til å falle.

Men fram mot 2030 blir strømprisen høy.

– Vi venter at kraftprisen i 2030 vil være høyere enn det vi var vant med før 2021. Det er basert på en forventning om høye gass- og CO2-priser og en svakere norsk kraftbalanse, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Perioder med svært høye priser

Lund sier at de høye strømprisene i landene rundt oss, kommer til å presse strømprisen oppover de neste årene.

– Vi vil nok både få perioder med svært høye priser og perioder med priskollaps, sier Lund.

Målt i 2022-kroner tror NVE at strømprisen i snitt blir på rundt 80 øre/kWh i 2030. Fram mot 2040 ventes prisen å falle til rundt 50 øre.

Det er lavere enn fjorårets sjokkpriser, men mer enn dobbelt så høyt som det som var vanlig i perioden fram til 2021, skriver E24.

NVE legger til grunn at det bygges ut store mengder solkraft, vindkraft og havvind i Europa fram mot 2040.

Økt produksjon vil gi lavere priser

Hvor mye som bygges ut i Norge, er uklart.

– Hvor mye kraft vi velger å bygge ut i Norge, vil bety mye for strømprisen. Økt kraftproduksjon og mer energieffektivisering vil bidra til lavere strømpriser, sier Lund.

Frp frykter vedvarende høye strømpriser i lang tid fremover og krever blant annet en styrking av strømstøtteordningen.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere strømprisene på kort sikt, er å regulere krafteksporten til Europa. Det er umusikalsk at store mengder kraft sendes ut av landet, samtidig som folk pakker seg inn i pledd for å spare på strømmen, sier stortingsrepresentant Marius A. Nilsen.

Kjetil Lund i NVE tror vi vil få perioder med svært høye priser og perioder med priskollaps de neste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kjetil Lund i NVE tror vi vil få perioder med svært høye priser og perioder med priskollaps de neste årene. Foto: Terje Pedersen / NTB