NVE positive til Grunnåi kraftverk

NVE råder Olje- og energidepartementet til å gi Grunnåi Kraftverk AS løyve til å bygge Grunnåi kraftverk i Grunnåivassdraget i Seljord kommune i Telemark.

Et nytt kraftverk vil gi en midlere årsproduksjon på 52 GWh. Utbygginga vil påvirke en rundt 2,5 kilometer lang del av nedre del Grunnåi. Det skal etableres inntaksmagasin i elveløpet med tunnel ned til kraftverket, som blir plassert inne i fjellet ved Århusmoen. Utbygginga omfatter få inngrep utover inntaksdam og neddemming av cirka 7 dekar skogsmark. En klar overvekt av høringsuttalelsene er positive til utbyggingsplanen, og NVE vurderer de negative virkningene for allmennheten som små. NVE råder blant annet å slippe en minstevassføring på 100 l/sek forbi inntaksdammen i perioden 1. juni 31.august.