NVE arrangerer Norges Energidager

NVE arrangerer 20.-21. oktober konferansen Norges Energidager i Oslo.

I år skal de på to av i alt 14 parallellsesjoner (sesjon 3 og 10) omtale det nye EU-direktivet om energieffektivitet i bygninger. De tar opp tema som: - Fakta om Bygningsenergidirektivet og NVEs forslag til forskrift - Erfaringer med energimerking av bygg i Danmark - Hva vil direktivet bety for eiendomsbransjen? - Hvordan vil direktivet påvirke markedet for bygg? - Hvordan vil energibruken i bygg reduseres som følge av nye byggeforskrifter? - Utstedelser av energimerker - en ny næring? Fullstendig program finner du på: http://www.nve.no/energidagene/ Mer info om direktivet finner du på: www.bygningsenergidirektivet.no