NTNU gammelbygget sett fra Nidarosdomen i Trondheim. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTNU gammelbygget sett fra Nidarosdomen i Trondheim. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTNU sparer millioner på billig strøm

NTNU har med gunstige fastprisavtaler og geografisk plassering spart 30 millioner kroner på strøm så langt i år.

Ifølge Khrono har NTNU så lave strømutgifter at pengene hoper seg opp.

– Det er en snedig situasjon at vi har lavere energikostnader. Slik er det ikke i resten av landet, sier direktør Knut Aspås ved Avdeling.

NTNU har inngått fastprisavtaler fram til 2026 og betaler 23 øre per kilowattime for strømmen. De er ikke alene om å ha slike avtaler, men andre steder i landet strever mer med kostnader til for eksempel dyr nettleie.

Da Aspås orienterte NTNUs styre om statusen for andre tertial, fikk de vite at situasjonen skaper hodebry på andre måter.

I statsbudsjettet for 2021 kom det nye betingelser for ubrukte bevilgninger. Nå skal slike avsetninger utover 5 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet, føres tilbake til Finansdepartementet. Tallene fra NTNU per 2. tertial viser at de ubrukte bevilgningene – avsetningene – har økt med 77 millioner kroner og er på totalt på 951 millioner kroner. Det utgjør 13 prosent av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. 30 millioner kroner er spart på strøm så langt i år.

I tillegg til lavere energikostnader enn budsjettert, skyldes opphopningen av penger blant annet at andre utgiftsposter står på vent eller er forsinket, og dessuten penger spart på eksamen i vår, som ble avviklet digitalt.