Ragnhild Storrønning, assosiert partner i NSW Arkitektur og Einar Lunøe, partner i ALT.arkitektur. Foto: NSW Arkitektur/Alt.arkitektur

Ragnhild Storrønning, assosiert partner i NSW Arkitektur og Einar Lunøe, partner i ALT.arkitektur. Foto: NSW Arkitektur/Alt.arkitektur

NSW og ALT.arkitektur inngår samarbeid

NSW Arkitektur og ALT.arkitektur har inngått samarbeid om større byutviklingsprosjekter og er nå samlokalisert i Rådhusgata 27 i Oslo.

– Begge firma ser at de kan dra nytte av hverandres betydelige erfaring, og vil levere helhetlige løsninger med økt merverdi for våre oppdragsgivere i tiden framover, heter det i en felles melding fra selskapene.

– Dette partnerskapet representerer en spennende mulighet for begge firmaer. Og vi ser frem til å utforske nye muligheter og skape løsninger med høy kvalitet sammen med ALT.arkitektur, sier Ragnhild Storrønning, assosiert partner i NSW Arkitektur i meldingen.

– Vi ser frem til et inspirerende samarbeid med NSW Arkitektur. Ved å kombinere våre sterke sider innenfor arkitektur og planlegging og utfordre hverandre faglig, er vi sikre på at vi kan utvikle forbilledlige prosjekter, sier Einar Lunøe, partner i ALT.arkitektur.