Fra venstre: Ann-Christin Andersen (Styreleder, Drammen havn), Jarle N. Hansen (teknisk sjef, Drammen havn), Gudveig Bellen Nordahl (HMS-leder, Drammen havn), Arild Moe (Administrerende direktør, NRC Group Norge), Erdil Kenar (prosjektleder, NRC Group Norge) og Peter Sundbø Norreen (prosjektsjef, NRC Group Norge). Foto: NRC
Fra venstre: Ann-Christin Andersen (Styreleder, Drammen havn), Jarle N. Hansen (teknisk sjef, Drammen havn), Gudveig Bellen Nordahl (HMS-leder, Drammen havn), Arild Moe (Administrerende direktør, NRC Group Norge), Erdil Kenar (prosjektleder, NRC Group Norge) og Peter Sundbø Norreen (prosjektsjef, NRC Group Norge). Foto: NRC

NRC skal bygge en av Drammens høyeste konstruksjoner – under vann

NRC Group Norge ble i mai tildelt kontrakten for grunnarbeid og konstruksjon i forbindelse med ny kai på Holmen i Drammen. Nå er kontrakten signert og byggingen av 200 meter ny kai igangsettes i august.

Med en fundamenteringsdybde ned til fjell på omtrent 140 meter blir det en av Norges dypeste fundamenterte kaikonstruksjoner, skriver NRC i en pressemelding.

Drammen havn har de siste årene fraflyttet nesten 900 meter kai på Tangen i forbindelse med byutviklingstiltak i Drammen. Arbeidet med å utvide arealene på Holmen og tilrettelegge for en arealeffektiv og samlet drift på Holmen har pågått over lengre tid. Nå kommer det en ny 200 meter lang kai som en utvidelse av Kattegat kai ytterst på Holmen. Bare det siste året har arealene på Holmen blitt utvidet med 30 mål, og utvidelsen fortsetter i første omgang frem til ferdigstillelsen av den nye kaia i 2023.

– Økning i kaikapasiteten blir svært viktig for Drammen havns tilbud og drift. Stadig flere aktører etterspør effektive og miljøvennlige transportløsninger, spesielt i knutepunktet mellom sjø og bane. Utvidelse av kaikapasiteten gjør at vi kan øke tilbudet vårt og komme etterspørselen i møte, sier havnesjef Einar Olsen i Drammen i meldingen.

- Det er i tiden at flere vil se til sjøtransport for et bærekraftig alternativ både for kort- og langdistanse. Når vi samtidig kan koble sjø- og banetransport sammen, slik vi kan her i Drammen så er det et produkt som oppfyller bærekraftsmål og god økonomi, legger han til.

For øyeblikket har Drammen havn en samlet kailengde på 846 meter, fordelt på fire kaier som i ulik grad håndterer skip innenfor bil, stykkgods, container og ulike typer spesialgods.

Tidligere har NRC Group Norge levert tilsvarende konstruksjoner med en dybde ned til fjell på litt over 100 meter, men utbyggingen på Holmen i Drammen blir deres hittil dypeste fundamenterte så langt, og grunnforholdene er krevende, står det i meldingen.

– Vi ser frem til å starte prosjektgjennomføringen etter mange måneders planlegging, sier Erdil Kenar, Prosjektleder NRC Group Norge.

- Det er en rekke spennende operasjoner som skal gjennomføres i løpet av utbyggingen, noen mer utfordrende enn andre på grunn av grunnforholdene som er i Drammen. Eksempelvis er metoden vi skal bruke for å gjennomføre fundamenteringen helt ny i Norge i denne skalaen. Men med et prosjektteam bestående av dyktige fagfolk med lang erfaring og utstrakt kompetanse er jeg sikker på at vi skal levere anlegget i henhold til byggherres forventing og kvalitetskrav, legger Kenar til.