Norske Stålbygg bygger på Røyken

Norske Stålbygg AS har i dag skrevet kontrakt med Warbo AS om oppføring av nytt næringsbygg på Røyken.

Prosjektet er utviklet og tegnet av Norske Stålbygg, i nært samarbeid med kunden.

Byggearbeidene har forventet oppstart i april, med totalt syv måneders byggetid.

Leietaker i bygget er Certex Norge AS, norges ledende aktør innen ståltau og løfteutstyr.

Bygget har en total gulvflate på 2850 kvadratmeter BTA.

Det er i utviklingen lagt vekt på at bygget skal fremstå estetisk tiltalende, samtidig som man ivaretar en rasjonell og kostnadseffektiv funksjon.

Norske Stålbyggs nisje er å utvikle og oppføre rasjonelle nærings- og industribygg i totalentreprise.

- Vår organisasjon er spisset på rasjonelle og effektive byggeprosesser, hvor kort byggetid og konkurransedyktige priser er i fokus. Vi ser på det som en tillitserklæring å igjen bli valgt til til å bygge for Warbo AS og gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet, sier daglig leder Terje Kaasa Larsen i Norske Stålbygg.