Norske selskaper utsatt for økonomisk kriminalitet

42 prosent av norske selskaper har vært utsatt for økonomisk kriminalitet de siste to årene, viser en ny undersøkelse.

Granskingsenheten til revisjons- og rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers har laget en undersøkelse som viser at 42 prosent av norske selskaper har vært utsatt for økonomisk kriminalitet de siste to årene, en dobling fra tilsvarende undersøkelse i 2003. Selskapene i undersøkelsen anslår å ha tapt gjennomsnittlig 4,4 millioner kroner på økonomiske lovbrudd fra 2003 til 2005, melder PricewaterhouseCoopers i en pressemelding. Vi ser særlig en økning i regnskapsmanipulasjon og hvitvasking, men også en markert økning når det gjelder korrupsjon, produktkopiering, dokumentfalsk og industrispionasje, sier Helge Kvamme, leder for granskningstjenesten til PricewaterhouseCoopers i Norge. Det er de ansatte i norske selskaper som hyppigst begår alvorlig økonomisk kriminalitet. Ansatte er involvert i 70 prosent av tilfellene i Norge, mens toppledere er involvert i 25 prosent av sakene.