En undersøkelse fra YouGov for Svanemerket viser at syv av ti nordmenn ønsker å kjøpe mer miljøvennlige byggevarer, men mange synes det er vanskelig å finne produktene. Foto: Svanemerket
En undersøkelse fra YouGov for Svanemerket viser at syv av ti nordmenn ønsker å kjøpe mer miljøvennlige byggevarer, men mange synes det er vanskelig å finne produktene. Foto: Svanemerket

Norske forbrukere ønsker miljømerkede byggevarer

Syv av ti norske forbrukere ønsker å kjøpe mer miljøvennlige byggevarer, men mange synes det er vanskelig å finne produktene, ifølge en undersøkelse.

Nordmenn er svært aktive når det gjelder oppussing, og over halvparten av norske forbrukere har kjøpt byggevarer de siste to årene, ifølge en undersøkelse gjennomført av YouGov for Svanemerket.

I 2022 utgjorde privatmarkedet for kjøp av byggevarer 32 prosent av den totale byggevarehandelen.

– I Norge er privatmarkedet for byggevarer svært stort, og det vil ha en betydelig miljøeffekt dersom utvalget av miljømerkede byggevarer blir større og lettere tilgjengelig. For å få ned det totale klimafotavtrykket og presset på natur og miljø, må det bli enklere for forbrukere å finne frem til de mest bærekraftige alternativene, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket, i en pressemelding.

Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.  Foto: CF Wesenberg
Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Foto: CF Wesenberg

Ifølge undersøkelsen er norske forbrukere opptatt av at byggevarer ikke skal inneholde helse- eller miljøskadelige stoffer. Likevel oppleves det som vanskelig å gjennomføre grønnere kjøp i praksis.

Fire av fem synes det er vanskelig å vite hvilke byggevarer som er bedre for miljøet, og sier at det krever en ekstra innsats å finne frem til dem. I tillegg mener nesten syv av ti at produsenter ofte overdriver hvor miljøvennlige byggevarene deres er.

To av fem norske forbrukere peker på at troverdige, offisielle miljømerker på byggevarer kan gjøre det enklere for dem å ta mer miljøvennlige valg. Flertallet mener at Svanemerket, som er Nordens offisielle miljømerke, hjelper dem i søken etter bedre produkter.

– Svanemerket stiller strenge krav, slik at forbrukere som velger miljømerkede byggevarer kan være trygge på at de har tatt det beste miljøvalget. På den måten blir det enklere å velge de beste produktene, uten at man trenger å være eksperter på klima og miljø selv, sier Lund.

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov for Svanemerket i 2023 for å kartlegge hva som er viktig for nordiske forbrukere når de skal kjøpe byggevarer. Totalt 4048 personer deltok.
-27 prosent mener at utvalget av miljømerkede byggevarer må bli bedre.
-32 prosent mener at byggevarer må ha mer informasjon om sin miljøpåvirkning på emballasjen.
-26 prosent mener det må være mulig å finne mer informasjon om byggevarens miljøpåvirkning på produsentens hjemmeside.
-46 prosent mener at de ansatte i butikkene må kunne veilede dem til byggevarer som er gode miljøvalg.
-45 prosent mener byggevarer som er gode miljøvalg må bli billigere.