Nytt sykehus i Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur / Ratio Arkitekter / Bølgeblikk
Nytt sykehus i Drammen. Illustrasjon: Link Arkitektur / Ratio Arkitekter / Bølgeblikk

Norsk Teknisk Installasjon vant to kontrakter på nytt sykehus i Drammen

Norsk Teknisk Installasjon AS (NTI) skal levere sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i nytt sykehus i Drammen. De to avtalene har en verdi på totalt rundt 314 millioner kroner med merverdiavgift.

Det skriver NTI i en pressemelding denne uken.

Nylig signerte prosjektorganisasjonen for bygging av nytt sykehus i Drammen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF, to avtaler med NTI for leveranse av sanitæranlegg og sprinkleranlegg til sentralbygget i det nye sykehuset.

Sentralbygget er hoveddelen av det nye sykehuset, og vil bestå av behandlingsbygget, to poliklinikkbygg, sengebygg og servicebygg. Sentralbygget blir 90.000 kvadratmeter stort.

Prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne (til venstre) og daglig leder Trond Røine i NTI. Foto: NTI
Prosjektdirektør for Nytt sykehus i Drammen, Arnstein Hodne (til venstre) og daglig leder Trond Røine i NTI. Foto: NTI

– NTI er en kompetent leverandør som er innovativ og har kommet langt med industrialisering av byggeprosessen. Når dette kombineres med konkurransedyktige betingelser, blir det en vinn- vinn situasjon. Det er i tillegg hyggelig å kunne ønske en lokal entreprenør velkommen til prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne for Nytt sykehus i Drammen.

Entreprisen for sprinkleranlegg til sentralbygget inkluderer, ifølge pressemeldingen, leveranse og montering av komplette anlegg for sprinkleranlegg i sentralbygg, tørrbrannopplegg i trappeløp og gasslokkeanlegg i utvalgte el-rom. Denne avtalen har en verdi på omtrent 75 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Hvis alt går etter planen, starter arbeidet opp våren 2022.

Leveransen med sanitæranlegg til sentralbygget består i hovedsak av å levere og montere komplette anlegg for spillvann, overvann, forbruksvann, sanitærutstyr, RO-vann og dialysevann og dialysekonsentrat. Entreprisen har også tilknytninger til medisinsk utstyr, og NTI skal i tillegg levere og installere brannskap. Kontrakten har en verdi på omtrent 239 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Disse arbeidene skal etter planen starte i mars 2022.

– NTI vil takke Helse Sør-Øst for en flott tilbudsprosess. Den har vært lærerik, konstruktiv og nyttig for begge parter. NTI er stolt av å bli tildelt to så viktige entrepriser i det nye sykehuset, som vil gi et betydelig bedre helsetilbud til innbyggerne. NTI har lang og god erfaring med tilsvarende løsninger levert i flere store signalbygg. Nå gleder vi oss til å komme i gang med å bidra til å bygge dette flotte sykehuset i vår egen nærregion, sier Trond Røine, daglig leder i NTI, i pressemeldingen.