Norsk rørallianse i vekst

Rørentreprenørene Telerør AS i Porsgrunn og Vann & Varme AS i Harstad har fra 1. januar 2007 sluttet seg til samarbeidet i Norsk Rørallianse AS - NRA.

Telerør AS ble etablert i 1988, og teller i dag ca. 40 ansatte. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn, og omsatte i 2006 for nesten 90 MNOK, som gjør selskapet til den største aktør i sin bransje i Grenlandsregionen. Selskapet jobbert primært med næringslivskunder i prosjektmarkedet, men har etter hvert også bygget opp en omfattende virksomhet i privat- og servicemarkedet. Høsten 2006 startet selskapets eiere dessuten opp med en egen ventilasjonsvirksomhet gjennom søsterselskapet Teleklima AS. Vann & Varme AS, Harstad, startet sin virksomhet i 1978, og teller sammen med søsterselskapet Vann & Varme Service AS drøyt 20 ansatte. Omsetningen i 2007 vil være nesten 30 MNOK, som innebærer at selskapet er en av de største aktørene i sin bransje i Ofoten-/Vesterålen-regionen. Virksomheten dekker alle aktuelle markedssegment inklusive rørlegging offshore, ved siden av at selskapet har spesialisert seg innen varme, oljefyring og gass. Norsk Rørallianse as - NRA - ble etablert sommeren 2002. I NRA samarbeider større, regionale norske rørentreprenører for å styrke sin framtidige konkurranseevne og utvikling. Gjennom samarbeidet tar deltakerne bl.a. sikte på å skape forutsetninger for å kunne møte konkurranse fra landsdekkende eller store tverrfaglige, norske eller utenlandske aktører, og derved bedre kunne videreutvikle sine selskap som betydelige regionale aktører under fortsatt lokalt eierskap. NRA har med utgangspunkt i dette bygget et konsept som tar sikte på å utnytte styrken i kombina-sjonen av deltakernes gode lokale markedsforankring, fleksibilitet og sitt nære forhold til ansatte med de synergier og muligheter som ligger i et sterkt fellesskap. I NRA deltar fra tidligere rørentreprenørene K. Lund AS, Trondheim, Sig. Halvorsen AS, Sandnes, Jørstad AS, Lillehammer, Anders O. Grevstad AS, Bergen, Åge Nilsen AS, Tromsø, Finn & Albert Egeland AS, Kristiansand, og Olaf B. Terjesen AS, Tønsberg, med respektives eventuelle datter-/søsterselskap.