Norsk programvare skal bedre sikkerheten for offshoredykkere

Det norske programvareselskapet Tero Marine har utviklet en ny løsning som skal være med på å øke sikkerheten til offshoredykkere.

– Vi bruker nå 75 prosent mindre tid på rapportering, noe som gir oss mer tid til å jobbe med sikkerheten, sier Allan Strachan ved dykkerentreprenøren Harkand ISS.

Sikkerhet har stått i høysetet når Tero Marine og Harkand ISS sammen har utviklet en ny it-løsning for dykkertjenester. ”TM Dive” er den første løsningen i sitt slag som blir tilgjengelig for alle aktører i offshorebransjen. Løsningen automatiserer lovpålagte rapporteringer av dykkeroppdrag og sertifiseringer.

Markedssjef i Tero Marine, Inghild Arnesen, forteller at effektivitet og sikkerhet ofte henger sammen i offshore.

– I dykkerbransjen eksisterer det enorme mengder sikkerhetsforskrifter som dykkerentreprenører som Harkand må følge. Mindre bruk av tid på rapportering gir mer tid til å konsentrere seg om sikkerheten, forteller hun.

– Programvareløsningen gjør dykkerteknikernes jobb enklere og tryggere, og er et ledd i å fase ut dagens mer tungvinte løsninger med bruk av excel-ark. Teknisk sjef for gruppedykkere ved Harkand ISS, Allan Strachan, sier tidsbesparelsen er stor, noe som også gjelder den økonomiske rammen.

– Systemet gir dykkere som planlegger vedlikeholdsoperasjoner på offshoreinstallasjoner mer tid til selve oppdraget. Med gamle systemer går det i snitt med tre hele dager i måneden til rapporteringer, en tidsramme som nå kan kuttes med 75 prosent. Sikkerhet er ett av våre viktigste fokusområder, og den ekstra tiden dykkerteknikerne nå får tilbake vil komme dykkerteamet til gode rent sikkerhetsmessig. Også på den økonomiske siden vil vi spare mye som følger av mindre tidsbruk. I løpet av bare åtte måneder kan investeringen være spart inn, forteller han.