Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norsk økonomi er kun 2,4 prosent sirkulær, ifølge ny rapport

Hele 97,6 prosent av materialene vi forbruker i Norge hvert år, blir ikke ført tilbake til kretsløpet, viser en fersk analyse.

Rapporten som viser at norsk økonomi kun er 2,4 prosent sirkulær, går under navnet Circularity Gap Report Norway. Den er gjennomført på initiativ fra Skift, Virke og Circular Norway, og er støttet av blant annet Naturvernforbundet, Forbrukerrådet, Avfall Norge og Schibsted.

Analysen gir et bilde på hvordan både fornybare og ikke-fornybare ressurser forbrukes i Norge. Den globale sirkulariteten er målt til 8,6 prosent, ifølge rapporten.

– For å få til omleggingen til sirkulærøkonomi må vi se på hele økonomien, og her er handels- og tjenestenæringen er avgjørende, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Ifølge rapporten har Norge et av de høyeste forbruk per innbygger i verden, med 44,3 tonn per person. Analysen undersøker forskjellige scenarioer innen ulike næringer som kan bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi. Dette innebærer blant annet en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi, sirkulære matsystemer, en sirkulær byggebransje og sirkulære matsystemer.

– Resultatene i denne rapporten viser at vår økonomi er bygget rundt lineære prinsipper, og at vi har et stort potensial for forbedring, sier administrerende direktør Bjørn K. Haugland i Skift, medlemsorganisasjonen for næringslivets klimaledere.