Norsk Industri: Arbeidere fra EU/EØS kan jobbe i karantenetiden

Norsk Industri melder at de i samråd med helsemyndighetene har utarbeidet en smittevernveileder for industrien slik at arbeidere fra EU/EØS kan jobbe under karantenetiden.

Fakta om veileder for industriarbeidere fra EU/EØS-land

* Gjelder kun arbeidere fra EU-/EØS-land.

* Arbeidere kan jobbe som normalt, men må ta hensyn til gjeldende råd om avstand og hånd-/hostehygiene.

* Utenom arbeidstid må arbeideren i karantene. Det blir en løpende vurdering fremover om når dette eventuelt kan oppheves.

– Dette er svært godt nytt for mange industribedrifter. Nå kan bedriftene med mer forutsigbarhet påta seg nye ordre, fullføre inneværende ordre og kunne sørge for nødvendig vedlikehold på maskinpark og utstyr, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Veilederen gir et smittefaglig grunnlag for at arbeidere, som kommer fra EU-/EØS-området for å bidra i norske industribedrifter, skal kunne utvise god forebyggende atferd. Industribedriftene må bruke veilederen til å gi grundig opplæring.

– Dette er et forsiktig steg i retning av å åpne opp grensene med EU-land. En gradvis åpning kun for bedriftskritisk personell vil også gi norske myndigheter nyttig erfaring med tanke på om vi skulle oppleve noen smittetilfeller i denne gruppen, sier Lier-Hansen.

Norsk Industris veileder gjelder kun for industribedrifter. Byggenæringen har sin egen veileder.