Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Norsk Eiendom og SINTEF utvikler verktøy for å definere bokvalitet

Norsk Eiendom og SINTEF har signert kontrakt for å utvikle et verktøy for utbyggere og kommuner som skal gi bedre svar på hva som faktisk utgjør en god bolig.