Administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste varsler søksmål mot coBuilder. Arkivfoto.

Norsk Byggtjeneste varsler søksmål mot CoBuilder

To av de sentrale byggevaredatabase-selskapene i Norge krangler om bruk og gjenbruk av informasjon.

Nå har Norsk Byggtjeneste sendt CoBuilder et varsel om søksmål.

Det kommer frem i et informasjonsbrev CoBuilder har sendt ut til alle sine samarbeidspartnere.

Stridens kjerne er CoBuilders bruk og gjenbruk av Norsk Byggtjenestes NOBB-nummer og varetekster i sine databaser.

Norsk Byggtjeneste mener bruken krever lisens, noe CoBuilder er uenig i.

– Vi mener Norsk Byggtjeneste ikke kan kreve lisens fra oss, fordi vi har fått vår info fra kjedene og ikke fra NOBB, sier administrerende direktør Lars Chr. Frendelund til Byggeindustrien.

Administrerende direktør Lars Chr. Fredenlund i CoBuilder.

Byggeindustrien har vært i kontakt med administrerende direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste og han bekrefter at de har sendt varsel om søksmål.

Gavelstad ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken utover det.

Tar ut varetekster og NOBB-nummer

I brevet CoBuilder sendte ut til sine samarbeidspartnere skriver de blant annet:

«CoBuilder AS mener at Norsk Byggtjeneste AS ikke har juridisk belegg for å kreve betaling for slik gjenbruk av data, samtidig som dette også dette strider imot «Standard for Identifisering og merking av Byggevarer» hvor GTIN-nr og Varetekst1 fra NOBB er definert som opplysninger som skal følge varen i verdikjeden.»

CoBuilder har likevel valgt å ta ut de omstridte NOBB-numrene og varetekstene fra sin database.

– Vi har gjort det fordi vi ikke ønsker en langdryg prosess. Vi mener det er bedre for næringen om man ikke har støy rundt denne saken, og vi anser den nå som avsluttet med de grepene vi har tatt, sier Lars Chr. Fredenlund.

Kan erstattes av byggevareprodusentene

Varetekstene som er tatt ut fra CoBuilders database kan ifølge Fredenlund nå erstattes av byggevareprodusentene selv.

Fra og med i dag har byggevareprodusentene fått tilbud om kostnadsfritt å laste opp nye produkttekster som ikke er identiske med teksten som ligger i NOBB.

NOBB-nummeret blir erstattet med et såkalt GTIN-nummer.

– Vi er veldig fan av GTIN. I Norden i dag finnes det rundt 10-12 nasjonale databaser som alle har ulike indikatorer. De mener jeg delvis vil forsvinne etter hvert og at vi vil se en internasjonalisering av markedet der nasjonale løsninger ikke vil være bærekraftige. GTIN er i så måte en veldig god måte å identifisere et produkt på, sier Fredenlund.

- Svekkes ikke

Han mener ikke produktet til coBuilder blir svekket med endringene de nå gjør.

– Vi har to millioner produkter i vår database, og et gjennomsnittlig byggeprosjekt har mellom 30 og 40 ulike aktører involvert. Ett av mange leveransepunkter gjelder byggevare, så dette utgjør en liten del for vårt produkt, sier Fredenlund.