Illustrasjonsfoto: Elop

Norsk betongskanner-utvikler sikter på børsnotering

Teknologiselskapet Elop står bak en ny betongskanner. Nå satser selskapet på børsnotering, og prises til 420 millioner kroner.

Det skriver Elop selv i en pressemelding tirsdag.

Elop hentet, ifølge meldingen, nylig inn 100 millioner kroner i en emisjon tilrettelagt av Pareto og Arctic. Nå varsler de notering på Oslo Børs Merkur Market i løpet av juli.

Administrerende direktør i Elop, Kjersti Kanne. Foto: Elop

Elop skriver i pressemeldingen at de har globale ambisjoner i forkant av lanseringen av den norskutviklede betongskanneren som skjer mot slutten av året. Selskapet er i samtaler med flere internasjonale aktører om samarbeid, leveranser og avtaler.

– Vår patenterte løsning gir informasjon og innsikt i en konstruksjon der data raskt forteller om tilstand og eventuelle behov for utbedringer. Sikring av kritisk infrastruktur vil tjene samfunnet både ut fra et miljø- og sikkerhetsperspektiv, det er også enorme økonomisk besparelser å hente her. I et globalt perspektiv har eiere av infrastrukturer daglig utfordringer med å kontrollere tilstanden på sine konstruksjoner. Vår teknologi representerer helt nye muligheter for innsyn og vedlikehold, og adresserer en global utfordring knyttet til sikkerhet og miljø, sier administrerende direktør i Elop, Kjersti Kanne.

Elop skriver i pressemeldingen at det var stor interesse blant investorer før emisjonen, og at de trolig kunne hentet inn det dobbelte. Basert på emisjonskurs er Elop nå priset til i overkant av 420 millioner kroner før notering. Fra før har blant annet Arne Blystad, Ketil Skorstad, Kristian Lundkvist og Lars Nilsen investert i Elops løsning for skanning av betong.

Elop har søkt Oslo Børs om å bli notert på Merkur Market. Med forbehold om nødvendige godkjenninger fra Oslo Børs, vil aksjene kunne noteres i løpet av juli 2020.

Styreformann i Elop, Øivind Horpestad. Foto: Elop

– Det vi hentet inn gjennom emisjonen, skal benyttes til å bygge organisasjonen og sette opp våre første produksjonslinjer i forkant av lansering mot slutten av året. Det var svært gledelig å registrere flere erfarne og tunge navn som ønsker å bli med oss allerede nå. Langsiktige tyske, svenske og engelske fond kommer nå inn på eiersiden i tillegg til de norske som meldte seg på i denne runden. Det er svært motiverende for oss at disse deler vår tro på teknologien og ser et globalt behov for vår løsning, sier arbeidende styreformann i Elop, Øivind Horpestad.

Elop ble etablert av et forskermiljø på Hamar i 2013 der idéen var en rullende ultralydenhet som skulle gi innsikt i tilstand på bruer, tunneler og andre typer betongkonstruksjoner. Underveis har selskapet lykkes med å utvikle og patentere løsningen, med god hjelp av ulike tilskuddsordninger, og har mottatt støtte fra EU-programmet Horizon 2020, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Regionalt forskningsfond innlandet.