Fagsjef politikk og samfunn Lars Joakim Hanssen i Norsk Bergindustri. Foto: Norsk Bergindustri
Fagsjef politikk og samfunn Lars Joakim Hanssen i Norsk Bergindustri. Foto: Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri skuffet over budsjettforslaget

– Økt utvinning av mineraler som er avgjørende for det grønne skiftet, får ingen støtte i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag. Regjeringens mineralstrategi fra i fjor sommer er tydeligvis lagt i en skuff og glemt, skriver Norsk Bergindustri i en pressemelding.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Innovasjon Norge skal forvalte fem milliarder kroner i tråd med formålet med Grønt industriløft. Der heter det at "målgruppen for ordningen bør være nyskapende, grønne industriprosjekter i vekst- og oppskaleringsfase ".

– Ikke bare er satsingen puslete. Den treffer heller ikke bedrifter som skal stå for utvinningen av mineraler for det grønne skiftet, sier fagsjef politikk og samfunn Lars Joakim Hanssen i Norsk Bergindustri via meldingen, og legger til at disse midlene allerede var satt av i det ordinære statsbudsjettet og altså ikke innebærer noen økning.

– Med brask og bram la regjeringen i fjor frem en mineralstrategi hvor målet ikke var snauere enn at Norge skulle utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Revidert nasjonalbudsjett er en erkjennelse av at de ikke er noe samsvar mellom målet og den politiske viljen, mener Norsk Bergindustri.

– I Norge tar det opptil 20 år fra de første undersøkelsene til man er i gang med fullskala produksjon, noe som blant annet skyldes omstendelige og lite koordinerte beslutningsprosesser hos offentlige organer. Det gjør det vanskelig og kostnadskrevende å finansiere gruveprosjekter.Næringen trenger ikke bare tilgang på låneordninger som andre næringer har mulighet til å søke på. Vi trenger også andre risikoavlastende tiltak, som gjør næringen attraktiv for norsk kapital, sier Hanssen.

– Nå setter vi vår lit til at SV drar regjeringen inn på riktig spor, legger han til.