Illustrasjon: TAG-Arkitekter

Norgesgruppen skal utvikle 168 leiligheter sammen med Veidekke Eiendom

Norgesgruppen skal bygge 168 leiligheter på Langhus i Ski kommune.

Utbyggingen skal skje like ved Langhus-senteret, som Norgesgruppen Eiendom eier.

Det er Østlandets Blad som melder om utbyggingen som skal skje i samarbeid med Veidekke Eiendom.

Ifølge Østlandets Blad har etaljreguleringen for prosjektet har allerede vært oppe til 2.-gangsbehandling, men på grunn av noen endringer løper det en klagefrist frem til 16. august før planen blir endelig bekreftet.

I planforslaget, som rådmannen i Ski anbefaler vedtatt med noen mindre endringer, er det lagt opp til blokkbebyggelse i fire-fem etasjer.

Prosjektdirektør Per Eirik Silseth håper å komme i gang med både salg og bygging neste år.

– Norgesgruppen Eiendom har som hovedfokus å sikre gode beliggenheter for butikkene i kjeden vår, men vi fant ut at Arnestadjordet er et fint område å bygge boliger på. I tillegg får vi jo nye kunder på Langhus-senteret, sier Silseth til Østlandets Blad.

Hovedområdet som skal detaljreguleres har en størrelse på cirka 40 dekar, hvor cirka 19 dekar er avsatt til boligformål.

Det er TAG-arkitekter som har tegnet prosjektet for Veidekke Eiendom og Norgesgruppen.

– Dette er et prosjekt som har gått over lengre tid, og jeg tror det vil bli veldig fint. Det er en helhet i det som vil fungere godt, både for de som skal bo der i fremtiden, men også for nærmiljøet ellers, sier daglig leder Lars Eirik Ulseth til Byggeindustrien.

Området prosjektet omfatter består av tomter både eid av Norgesgruppen og Ski kommune.