Norges Vels Sølvmedalje til industrigründer

- Det er godt for en gründer å bli sett, sa Jan Lindal da han ble tildelt gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje.

Han fikk den for å ha bygd opp hjørnesteinsbedriften Lindal Hus og for annen viktig næringsutvikling på Vegårshei. Medaljen ble overrakt av administrerende direktør Lars Mork Gundersen i Norges Vel.

- Det er 25 år siden dette industrieventyret startet, og mange av Jan Lindals aktiviteter har vært viktige bidrag til de siste årenes positive befolkningsutvikling i Vegårshei kommune. Han har flere ganger gått mot strømmen og satset i tider med lavkonjunktur. Jan Lindal er en svært verdig kandidat til Norges Vels gründerpris, sier Kjell Asbjørn Straum som leder Vegårshei Næringsforening som er forslagsstiller.

Overrekkelsen skjedde under kulturkvelden på Vegårsheidagene fredag 17. august.

Ildsjel og gründer som bidrar til vekst
- Det er ofte lokale ildsjeler og gründere som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Jan Lindal har bidratt til viktig næringsutvikling i Vegårshei kommune, og gjennom sine bedriftsetableringer har han skapt mange nye arbeidsplasser. I tillegg har han vist stort engasjement for lokalsamfunnet. I Sølvmedaljens statutter legges det vekt på innovasjon og næringsutvikling og Lindals innsats står som mønster for annen nyskapning, sier administrerende direktør Lars Mork Gundersen i Norges Vel.

Norges Vels Sølvmedalje er etablert for å gi honnør til nyskaping, igangsetting og utvikling. Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.

Det er godt for en gründer å bli sett
- Takk til Norges Vel og takk til Vegårshei Næringsforening som innstilte meg til prisen. Jeg er rørt og ydmyk for å bli tildelt denne prisen. Dette er enormt stort for meg. Og det er enormt godt å bli sett. Ja det er godt for en gründer å bli sett, sa Jan Lindal i sin takketale.

- Etter all takkingen gjelder det nå for meg å se fremover, skape nye ting og sikre og nyskape i de bedriftene jeg er med og driver. Husk folkens, det er håp og utviklingspotensial for Vegårshei. Vi må ha tro på hverandre og tro på nye ideer, avsluttet Lindal.

Har skapt mange arbeidsplasser
Jan Lindal startet sin egen bedrift Lindal Hus på Vegårshei i 1987. På det meste har bedriften hatt 110 ansatte og 40 innleide håndverkere. Han har også vært med på å etablere en rekke andre selskaper i regionen. Lindal har hele tiden tatt inn lærlinger og gitt praksisplass og arbeid til mange innvandrere. Mange lokale ungdommer har gjennom årene hatt lørdags- og sommerjobb hos Lindal. I dag sysselsetter selskapene hans rundt 70 personer, hovedsakelig fra østregionen i Aust-Agder.

Sammen med Husbanken har Lindal utviklet et boligkonsept for husløse. Etablering av Ljøstadsaga andelsbarnehage og sponsing av lokale idrettstalenter og idrettsarrangementer er bare noen av aktivitetene som har grunnlag i hans filosofi om å ta et lokalt samfunnsansvar.