Teknisk salgskonsultent i Kone, Christopher Schaumann Friessnegg (fra venstre), driftssjef ved Ullevål stadion, Robert Skramstad og servicesjef i Kone, Henrik-Wergeland. Foto: Kone

Norges første smartheis satt i drift på Ullevål stadion

Mandag 1. april ble Norges første smartheis satt i drift på Ullevål stadion.

– Heisen gir beskjed dersom det er behov for vedlikehold før en potensiell driftsstans oppstår. På den måten skal heisen alltid fungere, sier driftssjef ved Ullevål stadion, Robert Skramstad i en pressemelding fra Eiendomshuset Malling & Co.

Dette er første gang en heis med kunstig intelligens er installert i Norge. Den smarte heisen er levert av det finske heis- og rulletrappselskapet Kone.

— Den intelligente heisen sender store mengder informasjon til IBMs supercomputer, Watson. Basert på denne informasjonen kan man forutsi eventuelle fremtidige feil, og rette opp i disse feilene før heisen går ut av drift. Alt skjer automatisk i sanntid - supercomputeren både tenker og lærer helt av seg selv, fortsetter Skramstad, som er ansatt i Eiendomshuset Malling & Co.

Smartheisen erstatter noen gamle og slitte heiser som ble installert i 1991.Tradisjonelle heiser inspiseres av fagteknikere flere ganger i året. Oppdages det en feil med en av komponentene må serviceteknikeren kjøre til lager for å hente en ny del. Med den nye heisen vil man være forberedt før feilen oppstår, og serviceteknikeren kan møte opp med riktige deler, heter det i pressemeldingen.

— Vi har stor tro på at teknologien kan effektivisere drift og vedlikehold, noe som på sikt vil føre til besparelser, blant annet fordi heisene ikke trenger rutinemessig tilsyn. Planen er å få totalt åtte intelligente heiser inn på landslagsarenaen, sier Skramstad.

— Tjenesten kalles Kone 24/7 Connected Services, og revolusjonerer heisservice. Gjennom å koble tusenvis av heiser over hele verden til supercomputeren som samler, analyserer og responderer på informasjonen i sanntid, kan vi nå forutsi og forhindre feil på heisene. Oppdages et avvik vil en av våre serviceteknikere få beskjed direkte på sin mobil, helt automatisk. Tjenesten er et stort satsningsområde for oss, forklarer servicesjef i Kone, Henrik Wergeland, i pressemeldingen.

Bli med inn i Kones underjordiske laboratorium i denne reportasjen (Kun for Byggeindustrien-abonnenter).