Bærekraftsdirektør Audun Blegen i Nordr. Foto: Nordr

Bærekraftsdirektør Audun Blegen i Nordr. Foto: Nordr

Nordr med nye klimamål

– Nordr har siden 2015 vært forpliktet av målene som ble vedtatt i Paris-avtalen, og for å sikre at vi når disse, så likestiller vi nå målet om reduserte CO2-utslipp med de viktigste økonomiske målene våre, sier bærekraftsdirektør Audun Blegen.