Kenneth Dallager, Erling Pettersen og Hilde Svenning i Hinnstein AS gleder seg over økt oppdragsmengde og flere nye medarbeidere for den nordnorske ingeniørbedriften.

Kenneth Dallager, Erling Pettersen og Hilde Svenning i Hinnstein AS gleder seg over økt oppdragsmengde og flere nye medarbeidere for den nordnorske ingeniørbedriften.

Nordnorsk rådgiver vokser og jakter enda flere

Det nordnorske ingeniørfirmaet Hinnstein har ansatt 12 nye medarbeidere etter å ha vunnet åtte delkontrakter for Harstad kommune. Nå jakter de på nye talenter.

Nyansettelsene er et resultat av økt oppdragsmengde som de åtte delkontraktene innebærer.

– Dette er en gylden mulighet til å bygge oss større og mer robuste i årene som kommer, sier daglig leder Hilde Svenning i en pressemelding.

Hun er stolt av å ha vunnet de åtte kontraktene i konkurranse med store nasjonale aktører, og presiserer at alle åtte er uavhengige av hverandre og vunnet hver for seg.

Styrker alle avdelinger
Kontraktene med kommunen har en varighet inntil fire år og er jevnt fordelt mellom VA, vei og landskapsarkitektur.

– Dette har gitt oss en skikkelig boost og er en perfekt anledning til å følge strategien om å styrke selskapet i alle avdelinger frem mot 2025. Kapasiteten vi nå har bundet opp gjør at vi trenger enda flere kompetente medarbeidere i tiden fremover, sier Svenning.

Selskapets målsetting er å nå 40 medarbeidere innen 2025.

– Dukker de rette folkene opp, har vi plass til 12 nye de nærmeste årene, sier hun.

Rekrutterer «hjemflyttere»
Blant nyansettelsene i fjor var det både hjemkommere, tilflyttere og etablerte harstadværinger. En av dem som tok med seg familien og flyttet tilbake til Harstad var Erling Pettersen, som startet i stilling som avdelingsleder og byggingeniør i fjor.

– Ved siden av å flytte tilbake til røttene var det fristende å prøve en lokal bedrift hvor strukturen var flatere, lederne nærmere og hvor jeg hadde større mulighet til å påvirke egen hverdag, forteller Pettersen i pressemeldingen. Han kom fra en stilling i et stort internasjonalt rådgivningskonsern.

Nå intensiveres jakten på ytterligere forsterkninger, og kontrakten med Harstad kommune bidrar til at Hinnstein i større grad enn tidligere se etter unge sultne og nyutdannede ingeniører.

Legger til rette for nyutdannede
– I alle offentlige anbudskonkurranser vektlegges CV og dokumentert kompetanse høyt. Det kan gjøre det vanskelig å involvere nyutdannede i kontraktene, sier prosjektleder Kenneth Dallager.

Han roser derfor Harstad kommune for at de legger til rette for at også nyutdannede slipper til i deres prosjekter.

– Her går kommunen foran med et godt eksempel og gjør et viktig samfunnsoppdrag. For oss som lokal aktør betyr det at vi kan tilby unge nyutdannete ingeniører jobb der de får være med på store interessante prosjekter tidlig i arbeidskarrieren, avslutter han.