Nordmenn tror de vil tjene mer neste år

Nordmenn tror at de gode tidene fortsetter og forventer enda mer penger i lønningsposen neste år.

Det viser TNS Gallups Forventningsundersøkelse for fjerde kvartal 2007, som er gjort på oppdrag av Norges Bank.

Tallene viser at partene i arbeidslivet forventer en årlig lønnsvekst for 2008 på 5,3 prosent. Arbeidsgiverorganisasjonene har oppjustert sine lønnsestimater, og tror at lønnsøkningene ender på 5,0 prosent neste år, mens arbeidstakerorganisasjonene forventer en lønnsstigning på 5,7 prosent neste år. Økonomiekspertene som er spurt i undersøkelsen tror at lønnsveksten vil bli på 5,5 prosent neste år.

Lønnsfesten fortsetter
Arbeidsledigheten er rekordlav, og i flere bransjer er det mangel på folk. Kampen om arbeidskraften kan føre til store lønnsøkninger i flere år framover. De langsiktige forventningene fra partene i arbeidslivet viser at de forventer en årslønnsvekst om fem år på 4,0 prosent. Økonomiekspertene er enda mer optimistiske og forventer en årslønnsvekst om fem år på 4,4 prosent.
TNS Gallup utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs og renteutviklingen blant eksperter i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Færre forventer økt rente
Undersøkelsen viser at færre forventer renteøkning det neste året. Hver fjerde husholdning tror at rentene ikke blir satt mer opp, mens 11,4 prosent trodde på flere renteøkninger forrige kvartal. Likevel tror 66,4 prosent av husholdningene at det blir renteøkninger det neste året.