Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nordmenn har fallende tro på egen økonomi

Nordmenn har stadig dårligere forventninger til sin egen økonomi. Frykt for høyere rente bidrar til usikkerhet.

Tallene kommer fram i Finans Norges forventningsbarometer for 4. kvartal. Etter flere år med sterk fremtidstro, faller barometeret for tredje kvartal på rad. Kvinner er mindre optimistiske enn menn, og rødgrønne velgere er mindre optimistiske enn dem som oppgir at de stemmer på dagens regjeringspartier.

– Utviklingen kan tyde på at husholdningene har blitt mer usikre. Frykt for høyere rente og økt uro i verdensøkonomien kan forklare noe av fallet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

I september hevet Norges Bank styringsrenten for første gang på sju år, da den ble satt opp fra 0,50 til 0,75 prosent. Prognosene fra sentralbanken går ut på at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021, noe som vil bety boliglånsrenter på i underkant av 4 prosent i 2021.

Flere vil spare

Fallet i økonomiske forventninger størst i aldersgruppene 15–29 og 30–44 år, viser barometeret.

– Unge i etableringsfasen har ofte høyere lån enn andre deler av befolkningen og er derfor ekstra påvirket av renteøkninger. Det kan være en forklaring på det negative utslaget på dette segmentet, sier Kreutzer.

Dersom økonomien i husstanden blir bedre, er andelen som ønsker å spare mer, stor. Andelen som vil bruke ekstra inntekt på sparing og nedbetaling av lån er på det høyeste nivået siden 1994.

Selv om folk har mindre tro på egen økonomi, stiger forventningene til landets økonomi sammenlignet med forrige kvartal.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi.

Fallende arbeidsledighet

Tidligere i måneden la Nav fram tall som viser at arbeidsledigheten er på 2,2 prosent, mot 2,4 prosent for ett år siden.

Ved utgangen av oktober var det registrert 61.500 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 4.500 sammenlignet med oktober i fjor. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i oktober, viser tallene fra Nav.

Så langt i år har både bruttoledigheten og antall helt ledige gått videre ned, men saktere enn i fjor. Det er fortsatt i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, forklarte Nav-direktør Sigrun Vågeng.