Nordisk samarbeid om krisehåndtering

Statnett og Svenska Kraftnät (SvK) gjennomfører fram til 3. mars et felleskurs i krisehåndtering knyttet til det nordiske kraftnettet. Kurset skal gjøre medarbeiderne forberedt på utfordrende driftssituasjoner.

- Målet er i korthet å drille tankegangen og handlingsmønster rundt krisesituasjoner for å unngå mørklegging av områder i Norge og Sverige. Øvelse på samhandling mellom norske og svenske operatører står sentralt, forteller kursansvarlig hos Statnett Åste Hanto Bruseth. Mange hensyn - lite tid Krisesituasjoner kan for eksempel oppstå ved uventet utfall av linjer, transformatorstasjoner og problemer med kraftleveranser fra energiverk. - I slike situasjoner er det mange hensyn som må ligge i bakhodet til operatørene. Disse kan være tilgang på strøm, pris, fysiske begrensninger, lover og regler også videre. For å holde orden på alt er det viktig med øvelser, påpeker Bruseth. Kurset gir også utfyllende innsikt i det nordiske kraftsystemet og trening på situasjoner som ikke er dekket av daglige rutiner og instruksjoner. Dersom mørklegging har blitt resultatet drilles deltakerne i hvordan de skal bygge opp igjen strømforsyningen mest mulig effektivt. Realistisk øvelse Treningsopplegget er opparbeidet av Statnett i samarbeid med Utbildningsavdelingen hos SvK for å skape mest mulig realistiske situasjoner. I øvelsen brukes en realtids kraftsystemsimulator utviklet av SvK i samarbeid med ABB. Denne er ustyrt med en detaljert modell av det nordiske kraftsystemet.