Anders Røste  AB Bygg, Jan Henning Kleiv (Nordbohus Modum) og Brede Grøterud, AB Bygg. Foto: Nordbohus

Nordbohus Modum AS fusjonerer med AB Bygg Modum AS

Det er nå vedtatt at disse to selskapene skal fusjoneres og alle avtaler er signert.

Siden starten i 2006 har Nordbohus Modum leid inn tømrere enten som selvstendige firmaer eller via egne deleide datterselskaper. AB Bygg Modum har vært den største samarbeidspartneren med sine ti ansatte tømrere, og 65% av omsetningen i fjor var Nordbohus-relatert.

Dokumentasjon er sendt inn til Brønnøysund og selve fusjonsdatoen er satt til 01.07.17. Fra denne dagen vil samtlige ansatte i begge selskapene være ansatt i Nordbohus Modum, melder Nordbohus i en pressemelding.

Eierne av AB Bygg Modum, Anders Røste og Brede Grøterud går begge inn på eiersiden av Nordbohus Modum, og tiltrer stillinger i driftsavdelingen. Anders som faglig leder for alle tømrerne og Brede som byggeleder. Driftsavdelingen ledes som tidligere av Christian Brauchle.

Nordbohus Modum har hatt en meget god vekst de siste to årene. Omsetningen er økt fra 46,8 millioner kroner i 2014 til 87,4 millioner kroner i 2016. Den strategiske planen til eierne er ytterligere vekst de neste årene og det forventes å runde 100 millioner kroner i omsetning allerede i 2017.

Ett av målene med fusjonen er å sikre at Nordbohus Modum beholder tilgangen på utførende tømrere i et marked med sterk vekst og mangel på tømrere. I tillegg skal fusjonen bidra til stordriftsfordeler slik at de totale kostnadene skal reduseres.