Daglig leder Tor-Atle Fuglerud i Nordbohus Gjøvik og administrerende direktør Olav Rønningen i Coop Innlandet, er begge fornøyd med avtalen.

Nordbohus Gjøvik kjøper Nordbohus Vinstra

Nordbohus Gjøvik har inngått avtale med eier Coop Innlandet og Coop Ottadalen om overtakelse av Nordbohus Vinstra.

Coop Innlandet SA og Coop Ottadalen SA eier henholdsvis 83 og 17 prosent av Nordbohus Vinstra.

Formelt er det Nordbohus Mjøsa AS, som eier 60,1 prosent av aksjene i Nordbohus Gjøvik AS som står som den nye eieren, men det vil være Nordbohus Gjøvik som vil utøve eierskapet. Med det tar Nordbohus Gjøvik, som i hovedsak selger og oppfører boliger i Mjøsområdet, en enda større del av markedet på Østlandet, skriver Nordbohus i en pressemelding.

Utvider markedsområdet

Daglig leder i Nordbohus Gjøvik, Tor-Atle Fuglerud, uttaler at oppkjøpet er et ledd i bedriftens strategi for å utvide sitt markedsområde og volum.

– Med den utviklingen som er i boligmarkedet i dag, må man være stor og sterk for å kunne konkurrere om de beste tomteområdene. Ved å ha tilgang og kontroll over Nordbohus – konseptet i hele Mjøsområdet og oppover Gudbrandsdalen, stille vi enda sterkere i forhold til tomteerverv og utvikling av nye boligområder. Nordbohus Vinstra er et veldrevet selskap med en lang og god historie. Selskapet passer veldig godt til Nordbohus Gjøvik, begge med god og sunne verdier. Vi kan ta ut synergier på flere områder. Dette i form av utveksling av kompetanse samt rasjonalisering av driftsmessige forhold. Nordbohus Gjøvik håper å kunne bidra til å løfte Nordbohus Vinstra opp som en enda sterkere aktør i boligmarkedet. Spesielt ønsker vi å tilføre både kompetanse og mulighet for større tomteerverv, slik at Nordbohus Vinstra skal bli enda sterkere innen feltutbygging, sier Fuglerud

– Spennende

– Dette er meget bra for oss i Nordbohus Vinstra. Med Nordbohus Gjøvik som eier har vi nå fått bra forutsetninger for videre vekst i vårt marked. Det skal bli spennende å se hvilken tilvekst vi kan oppnå fremover med hjelp av Nordbohus Gjøvik sin erfaring og kompetanse, sier Morten Randen, daglig leder i Nordbohus Vinstra.

Strategisk beslutning

Coop Innlandet SA og Coop Ottadalen SA er godt fornøyd med å finne en ny industriell eier for Nordbohus Vinstra, og mener Nordbohus Gjøvik er en riktig og spennende eier for Nordbohus Vinstra. Administrerende direktør Olav Rønningen i Coop Innlandet, sier de har hatt en lang og fin reise sammen med Nordbohus Vinstra.

– Tiden var nå inne for å konsentrere seg 100 prosent om vår kjernevirksomhet dagligvarer og byggevarer. Derfor var det en riktig strategisk beslutning å selge aksjene i Nordbohus Vinstra. Vi er glade for å ha kommet frem til en god løsning sammen med Nordbohus Gjøvik som vi mener har gode forutsetninger for å videreutvikle selskapet, sier han.

Styreleder

Daglig leder i Nordbohus Gjøvik, Tor-Atle Fuglerud, vil gå inn som styreleder i selskapet. Selskapets ledelse vil forbli uendret.

– Det blir ikke minst spennende å se hva vi sammen kan få til av utvikling av nye boligområder og boligkonsepter. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Fuglerud.