– Vi har fått bare smuler i statsbudsjettet. Vår næring har igjen fått en enda større bør å bære i forhold til utvikling og vekst. At man skal se til nord og satse i Nord-Norge er og blir bare tomme løfter, sier NESO-direktør Karina Krane. Foto: NESO

– Vi har fått bare smuler i statsbudsjettet. Vår næring har igjen fått en enda større bør å bære i forhold til utvikling og vekst. At man skal se til nord og satse i Nord-Norge er og blir bare tomme løfter, sier NESO-direktør Karina Krane. Foto: NESO

– Nord-Norge er glemt, alt går sørover

NESO-direktør Karina Krane mener regjerningen har glemt bygg- og anleggsnæringen i Nord-Norge i statsbudsjettet.

– Vi har fått bare smuler i statsbudsjettet. Vår næring har igjen fått en enda større bør å bære i forhold til utvikling og vekst. At man skal se til nord og satse i Nord-Norge er og blir bare tomme løfter, sier NESO-direktør Karina Krane i en pressemelding.

I forhold til samferdsel mener hun det er spesielt skuffende at det heller ikke i statsbudsjettet for 2024 prioriteres penger til E45 Kløfta sør for Alta i Finnmark.

– Dette er svært skuffende. Denne strekningen skulle vært prioritert i lang tid, men penger blir ikke bevilget, sier Krane, som også er styremedlem i Samferdselsforum Nord.

Hun påpeker samtidig at en tredjedel av samferdselsbudsjettet går til tog.

– Ingenting av dette kommer vår landsdel til gode, Ofotbanen har ikke fått noe, påpeker Krane.

Hun viser til at pågående prosjekter, som eksempelvis Hålogalandsveien, ny flyplass ved Mo i Rana og flytting av Bodø Lufthavn har fått prioritet som forventet, men at det i liten grad iverksettes nye prosjekter.

– Det harmonerer dårlig med behovet som Statens vegvesen har avdekket i sin konsekvensutredning (KVU), hvor de anbefaler et konsept med kostnadsestimat på 184 milliarder. De enorme etterslepene på vedlikehold og utbygging innen transportsektoren i nord burde også være godt kjent fra tidligere, mener Krane.

Men hun mener det finnes noen lyspunkter.

– Det som kan trekkes frem som positivt er oppstarten på E6 (Megården – Sommerset) i Nordland, hvor en tredjedel av kostnadene bevilges. Samt bevilgningen til Trønder- og Meråkerbanen i Trøndelag, sier Krane.

Men med unntak av økt satsning på forsvaret i Troms og Finnmark, som gir nye utbygginger i regi av Forsvarsbygg, er det svært lite å juble for i nord, mener Krane.

– Nesten alle pengene til nye byggeprosjekter går til Sør-Norge. Her kan regjeringskvartalet nevnes som et eksempel. Det er med andre ord en stor skjevfordeling mellom nord og sør, påpeker Krane.

– Det gis heller ikke mye stimuli til boligbygging, som nærmest har stoppet helt opp både i Nord-Norge og landet for øvrig, skriver NESO.

– Her må man dessverre forvente ytterligere konkurser og konsekvenser for vår næring. Et lite lyspunkt er at flere kan få lån fra Husbanken og økt tilskudd til boligtiltak i distriktene, sier Krane, som også gleder seg over at det er bevilget 75 millioner til The Whale i Andøy kommune.