Dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen (til venstre), og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, ser fram til utveksling av kunnskap og praksis med den nye samarbeidsavtalen. Foto: OsloMet

Dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet, Carl Christian Thodesen (til venstre), og konserndirektør Bård Hernes ved Norconsults hovedkontor, ser fram til utveksling av kunnskap og praksis med den nye samarbeidsavtalen. Foto: OsloMet

Norconsult vil styrke byggingeniørfagene ved OsloMet

Norconsult har signert en samarbeidsavtale med OsloMet for å styrke undervisning, forskning og innovasjon i bygg- og energiteknikk ved storbyuniversitetet.

Avtalen gjelder bistand til faglig kompetansebygging ved Fakultet teknologi, kunst og design (TKD).

Samarbeidet med Norconsult skal tilrettelegge for utveksling av kunnskap og praksis, som forbereder neste generasjon ingeniør- og sivilingeniørstudenter på overgangen til arbeidslivet.

– Tett samarbeid med næringslivet og byggenæringen er viktig for oss, og gir studentene en bedre forståelse av bransjen og problemstillinger de skal jobbe med i fremtiden, sier dekan Carl Christian Thodesen ved OsloMet i en pressemelding.

– Bærekraftige, digitale løsninger som også tar hensyn til klimaendringer og økonomi, blir stadig viktigere fremover. Her er Norconsult en sterk kunnskapsaktør, med kompetanse og erfaring som vil være svært nyttig for våre studenter, sier han.

Veiledning til bachelor- og masteroppgaver blir en viktig del av samarbeidet, og i første omgang er det masterstudenter i konstruksjonsteknikk som vil nyte godt av samarbeidet med forelesere og veiledere fra Norconsult. På sikt er hensikten å samarbeide om en studiespesialisering i vann- og avløpsteknikk på bachelornivå, og om undervisning i informasjonssystemet ISY, utviklet av Norconsult Informasjonssystemer.

– Norconsult ansetter årlig mer enn 100 nyutdannede ingeniører og arkitekter. Derfor er det viktig at studentene opparbeider seg en kompetanse som er etterspurt i bransjen. Gjennom samarbeidet med OsloMet kan vi være med og påvirke den faglige innretningen, og bidra med å belyse hvordan arbeidshverdagen til studentene vil være etter endt utdannelse. Vi ser frem til å videreutvikle samarbeidet med utgangspunkt i denne samarbeidsavtalen., sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor.