Illustrasjonen viser trebruken ved nye St. Olav videregående skole i Sarpsborg.
Illustrasjonen viser trebruken ved nye St. Olav videregående skole i Sarpsborg.Illustrasjon: Norconsult.

Norconsult vil gi bedre råd om trebruk – betongforening stusser

Norconsult har etablert en tverrfaglig gruppe for massivtre som kan gi uavhengige råd om når og hvor det er best å bruke tre, og når bruk av tre ikke er hensiktsmessig. Betong Norge - Betonglemenforeningen stusser over Norconsults begrunnelse for etableringen.