Foto: Norconsult

Norconsult skal prosjektere nytt vannforsyningsanlegg til Asker og Bærum

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kattås i Bærum. Norconsult har tidligere utarbeidet forprosjekt for det nye anlegget, og har nå signert kontrakt med ABV på detaljprosjektering, og vil levere alle fag i prosjektet.

ABV leverer drikkevann til innbyggerne i Asker og Bærum kommuner, og henter vann fra de to vannkildene Aurevann og Holsfjorden.

- Anlegget på Aurevann behandler og leverer vann til rundt 65 prosent av Bærums befolkning, mens Holsfjordanlegget leverer til de resterende 35 prosentene av Bærum samt alt vann til gamle Asker kommune, heter det i en pressemelding fra Norconsult.

Det pekes på at klimaforandringer har ført til et endret nedbørsmønster, noe som påvirker vannkildene. I Holsfjorden får råvannet stadig høyere fargetall, noe som indikerer et høyt innhold av organisk materiale.

- For å fjerne farge og tilfredsstille fremtidige krav til hygieniske barrierer har kommunene Asker og Bærum besluttet at det skal bygges et nytt vannbehandlingsanlegg for vannet som hentes fra Holsfjorden. Anlegget skal etableres i tilknytning til det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Kattås i Bærum, og vannbehandlingen skal være basert på koagulering og filtrering. I tillegg skal det etableres en avløpsledning til Asker, skriver Norconsult.

– I de kommende årene skal vi bygge ut selve bærebjelken i samfunnets infrastruktur, nemlig forsyningen av fortatt godt, rent drikkevann. Med dyktige ressurser på laget ser vi frem til å realisere dette viktige prosjektet sammen med Norconsult, sier Hans Erik Lie, daglig leder i ABV.

– Vi er veldig stolte over at ABV viser oss denne tilliten og betror oss den viktige oppgaven det er å planlegge og prosjektere et anlegg som vil sikre rent og trygt drikkevann til så mange mennesker. At dette skjer i Norconsults eget lokalmiljø, er også en positiv dimensjon ved oppdraget, sier Bård S. Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor i Sandvika.